شاهکار فرهنگی دولت تدبیر وامید

شاهکار فرهنگی دولت تدبیر وامید واقعا اینو من نمی دونم چطور مجوز داده

دیدگاه‌ها

وقتی این دولت بی تدبیر و نا امید نانجیب باشه وضع همینه بنی صدر های زمانه !!!!
دولت بی کفایت و بی تدبیر و نانجیب!!!
فیلمو دیدم اصلا سر تهش معلوم نیست اخرش دختره که مسلمان میشه الیشیا نیست دوست الیشیا سال معلوم نشد ازدواج کردن یا ن