تحریکات ضد وحدتی فرقه شیرازی

هفته برائت
یکی از تحریکات ضد وحدتی فرقه شیرازی، آن بود که همان هفته‌ای را که امام راحل به عنوان هفته وحدت اعلام کردند این فرقه به عنوان هفته برائت نام‌گذاری کرد. مقصود امام از هفته وحدت، وحدت میان شیعه و سنی بود چراکه طبق نظر اهل سنت، میلاد پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) 12 ربیع الاول و طبق نظر شیعه 17 ربیع الاول است که امام این یک هفته‌ای که بین دو نظریه اختلاف است را هفته وحدت نامیدند ولی فرقه شیرازی همین هفته را به عنوان هفته وحدت نام نهاده و مقصودشان برائت و تبری از اهل سنت است.
http://www.adyannet.com/fa/news/23022