واقعه عاشورا نمادی از فهم دقیق و به موقع تکلیف الهی بود. تکلیفی که امام حسین (علیه‌السلام) آن را فهمید و به دیگران...

امام حسین (ع) و تکلیفی الهی
واقعه عاشورا نمادی از فهم دقیق و به موقع تکلیف الهی بود. تکلیفی که امام حسین (علیه‌السلام) آن را فهمید و به دیگران نیز اعلام کرد؛ اما بسیار اندک بودند کسانی که به دعوت حضرت لبیک گفتند.http://www.welayatnet.com/fa/news/99247