مسابقه دابسمش نگاه فارس

مسابقه
مسابقه دابسمش نگاه فارس؛ با موضوع وعده‌های انتخاباتی روحانی و افتتاح الکی. با اهدا ده سکه طلا به نفرات برتر نگاه فارس نبض حقیقت https://telegram.me/negahefars
https://telegram.me/negahefars