آموزش مناظره

به یک استاد نام‌آشنا برای آموزش مناظره به رئیس جمهور و معاونش نیازمندیم. #نگاه_فارس_نبض_حقیقت ⭕️نگاه فارس⭕️نبض حقیقت⭕️
موضوع: 
https://telegram.me/negahefars