ناصر العقل بی عقل و انکار امام زمان

مهدویت نزد تمام فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی امری کاملا مسلم و پذیرفته شده است هرچند که میان اهل سنت و شیعه در تعیین مصداق مهدی موعود تفاوت وجود دارد. اما در این میان عده‌ای از وهابیت که همواره چشمان خود را بر حقائق تاریخی براحتی می‌بندند وجود خارجی محمد بن الحسن العسکری مهدی موعود شیعیان را انکار می‌کنند و می‌گویند حسن عسکری(علیه السلام) فرزندی به نام محمد نداشته و او بی فرزند از دنیا رفته است. این در حالیست که غالب و مشهور علمای اهل سنت به تولد محمد بن الحسن اذعان و تصدیق کردند و اجماع آنان بر فرزند داشتن حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) است اما ناصر العقل وهابی کورکورانه بدون آنکه توجهی به اجماع مشهور اهل سنت بکند به انکار وجود حضرت پرداخته و در درس شرح طحاویه خود، به شعیب ارنؤوط و عبدالله ترکی محققین کتاب شرح الطحاویة می‌تازد چراکه آنان به تولد حضرت اذعان نمودند و اعتراض او را وا داشتند و جالب این است که این دو محقق نیز خود از عالمان سلفی هستند ولی در این مورد انصاف به خرج دادند.
http://www.adyannet.com/fa/news/23004