فاجعه میانماردر بایکوت خبری رسانه‌ها

میانمار
چقدرعادی شده بشنویم و ببینیم فجایع انسانی را در اطرافمان و تصور کنیم طبیعی است و دم برنیاوریم، ما را چه شده!؟ چه شده که برای کشته‌های واقعه پاریس مقابل سفارت فرانسه شمع روشن کرده و گل نثار می‌کنیم؛ امّا از فجایع انسانی و نسل‌کشی در میانمارو یمن و... به‌سادگی چشم فرومی‌بندیم. اگر کشورهای مسلمان پیگیر حقوق این مظلومان می‌شدند، در سکوت مرگبار رسانه‌های دنیا، جان این‌همه بی‌گناه گرفته نمی‌شد. برخی از نخبگان فرهنگی و هنری ما که به دفاع از حقوق حیوانات می‌پردازند، چرا در برابر این مسلمان‌کشی خاموش‌اند؟! چرا بعضی‌ها حاضرند برای دفاع از حقوق حیوانات به‌جای آن‌ها باشند (من همان سگ هستم) اما در برابر این جنایت هولناک سکوت اختیار کرده‌اند؟ تازه به دوران رسیده‌هایی که حمایت از حقوق حیوانات و کشته‌های وقایع تروریستی در اروپا را به‌حساب روشنفکری می‌گذارند، در ارتباط با انسان‌هایی که در گوشه گوشه‌ی جهان با مرگ هم‌آغوش‌اند نظری ندارند؟ امروز در میانمار هزاران انسان در اثر جهالت و کینه‌توزی در حال فدا شدن هستند درحالی‌که مدعیان دروغین حقوق بشر در مقابل کشتار بی‌رحمانه یک عدّه انسان بی‌گناه زن، مرد و کودک سکوت کرده‌اند. نسل‌کشی خاموش میانمار، ویترین ورشکستگی اخلاقی و انسانی غرب پرمدعایی است که ادّعای حقوق بشرش گوش فلک را کر کرده است.
https://telegram.me/tahlil1396/3289