آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از باستانگرایان می‌گویند الله خدای عرب‌‌هاست! و چون شما مسلمانان، الله را می‌پرستید، پس عرب پرست هستید! پاسخ: 1. امان از جهل و نادانی! هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد! 2. اگر این عرب پرستی است، پس هخامنشیان هم عرب پرست بودند! چون در تاریخ آمده است که هخامنشیان، خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. از جمله نام یکی از خدایان آنها اَلِلات (Alilat) بود. که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند.[1] اسکن از متن تاریخ هرودوت: [1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1 بند 131