حدیث مولای عشق

❤️ نور الله الصمد هستی #علی ❤️ قل هو الله احد هستی #علی ❤️ در فضائل بی عدد هستی #علی ❤️ انبیا صفرند و صد هستی #علی