فرزندان پاک

حضرت آیت‌الله مجتهدی تهرانی: اگر حلال بخورید ، بچه شما حزب اللهی و محاسن دار و طلبه و نورانی و اهل نمازشب می شود. لقمه خیلی تاثیر دارد. کسانی که بچه های خوب دارند ، حلال خورده اند. کسانی که بچه های بد دارند ، لقمه های حرام خورده اند. لقمه خیلی تاثیر دارد