مذاکره با رژیم غاصب،

مذاکره با رژیم غاصب، پیروزی ملت فلسطین را به عقب می‌اندازد