یا زهرا (سلام الله علیها)

صدای بیسیم میاد از محمدرضا به اهالی زمین . . . از محمد رضا به اهالی زمین . . . صدام رو دارین . . . دوستان همین طور که ما برای عملیات احتیاج به تدارکات و بردن آذوقه و مهمات داریم . . . همین طور هم احتیاج به تدرکات معنوی داریم . . . این توسل ها این نماز شب ها و این ذکر ها و...این ها آذوقه معنوی ماست . . . اگر این ها را نداشته باشیم با اولین گلوله های دشمن زمین گیر خواهیم شد . . . چیزی که به ما حرکت میدهد این است . . .