جیزل بوندشین مدل 35 ساله برزیلی که بالاترین دست مزد را در میان همکاران خود دارد برای اینکه عکاسان متوجه حضور او در...

بی حیا
جیزل بوندشین مدل 35 ساله برزیلی که بالاترین دست مزد را در میان همکاران خود دارد برای اینکه عکاسان متوجه حضور او در فرانسه نشوند با حجاب کامل اسلامی و پوشیه به این کشور رفت. او قصد داشت که جراحی پلاستیک سنگینی انجام دهد و برای اینکه این مساله را از دیدعکاسان مخفی کند دست به این کار ( حجاب ) زد . واقعا اگر اوخودش می دانست که حجاب چقدر به نفعشه و می تونه او رو از میلیونها چشم ناپاک و هوس ران حفظ کنه به خودش می آمد و دیگه حجابش رو بر نمی داشت.
موضوع: