#آیت الله امام خامنه ای

تصویر rezaee rezaee

معیشت

2 سال 3 هفته
تصویر rezaee rezaee

صدام

2 سال 1 ماه
تصویر rezaee rezaee

هسته‌ای

2 سال 1 ماه
تصویر rezaee rezaee

اقتدار نظامی

2 سال 1 ماه
تصویر rezaee rezaee

صهیونیزم جهانی

2 سال 1 ماه
تصویر rezaee rezaee

نماز

2 سال 2 ماه
تصویر rezaee rezaee

تولید ملی

2 سال 2 ماه
تصویر rezaee rezaee

پایتخت فلسطین

2 سال 4 ماه
تصویر rezaee rezaee

رژیم صهیونیستی

2 سال 4 ماه
تصویر rezaee rezaee

ارتجاع

2 سال 4 ماه
تصویر rezaee rezaee

تشدید مبارزه

2 سال 4 ماه
تصویر rezaee rezaee

پایتخت فلسطین

2 سال 5 ماه
ارتجاع،آفت انقلاب اسلامی
تصویر rezaee rezaee

ارتجاع

2 سال 5 ماه
تصویر rezaee rezaee

ارتجاع

2 سال 5 ماه